21 oktober 2021

De Ommerschans krijgt bezoekersinformatiecentrum

Categorie: Harry Woertink, Ommerschans.    106 keer gelezen.

OMMEN – Als de gemeenteraad van Ommen akkoord gaat krijgt de vereniging De Ommerschans een eigen bezoekersinformatiecentrum op het terrein van het voormalig bedelaarsgesticht.

 Gidsen zorgen voor rondleidingen op en rond de Ommerschans.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Ommerschans

Het is al lang een gekoesterde wens van de vereniging om een eigen onderkomen. Overigens is het ook een voorwaarde nu de Ommerschans, gelegen tussen Witharen en Balkbrug onlangs het predicaat Europees erfgoedlabel is toegekend. Het is de vereniging De Ommerschans gelukt om een schuur aan de Balkerweg 80a te huren en deze als infocentrum in te richten. Eerdere pogingen om de Veldzichthoeve voor dit doel te gebruiken bleken niet haalbaar. De gemeente Ommen trekt voor eerst een bedrag uit van 75.000 euro. In samenspraak met gemeente Hardenberg en Provincie Overijssel wordt verder gezocht naar aanvullende bijdragen in de investeringskosten. Voor de huur van de schuur is de gemeente Ommen bereid jaarlijks 5.000 euro bij te dragen.

Verhaal
De afgelopen jaren is door de Ommerschans via meerdere sporen gezocht naar de mogelijkheid om een bezoekersof informatiecentrum te realiseren, zodat het ‘verhaal’ van de Ommerschans een plek zou krijgen en waar op een kwalitatief en goed geoutilleerd niveau kennis- en informatieoverdracht kan plaatsvinden. “Een dergelijke voorziening is wat ons betreft een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit van het werk van de vereniging”, aldus het bestuur van de vereniging De Ommerschans.

Locatie
Als locatie is in beeld Balkerweg 80 A. Op deze locatie staat een opslagschuur van het rietdekkersbedrijf van Arend-Jan Slager. Slager is door de vereniging benaderd om te onderzoeken of zijn locatie in beeld zou kunnen komen voor het voornoemde centrum, waarbij de opslagschuur, na een verbouwing, geschikt gemaakt zou worden als informatiecentrum. Daarmee heeft Slager ingestemd. In de afgelopen weken is het hier bedoelde traject in een stroomversnelling gekomen. Er ligt nu een ontwerpschets voor, met een kostenberaming en financieringsvraagstuk. Lees meer »

Reageren »

20 oktober 2021

Canon van de Ommer – Willem Stappenbelt (18)

Categorie: Canon van de Ommer, Harry Woertink.    84 keer gelezen.

Dit is aflevering 18 van de reeks ‘Canon van de Ommer’, waarin Ommer en Ommenaren centraal staan. Het gaat om personen die op een of andere wijze veel hebben betekend voor de Ommer samenleving.

Willem Stappenbelt in de reeks ‘Canon van de Ommer’.
Zie ook het album “18. Willem Stappenbelt”, de verzamelplek voor alles over Willem Stappenbelt.

Willem Stappenbelt (8-1-1923/26-10-2007) is een geboren Ommer en stak zijn liefde voor Ommen niet onder stoelen en banken. Ooit schreef Stappenbelt eens: “Ik ben nergens liever dan in Ommen. Ga graag weg, maar ben ook blij als ik weer thuiskom.” Gedurende zijn leven was Stappenbelt sterk betrokken bij tal van plaatselijke activiteiten. Zo was hij jarenlang actief bij het kerkenwerk van de Hervormde kerk; als diaken, ouderling en jarenlang voorzitter van de ouderencommissie van de kerk. Bekendheid kreeg Willem Stappenbelt met het schrijven van het historisch boek “Ommen onder Kroon en Kruis” over de oorlogsjaren.

Gemeente Dalfsen
Tot aan zijn pensionering was Stappenbelt werkzaam op de secretarie van de gemeente Dalfsen als hoofd Interne zaken en chef Kabinet van de burgemeester. Vooral daarna legde Stappenbelt zich helemaal toe op de geschiedenis rond de Tweede Wereldoorlog. Deels kon hij dat doen uit eigen ervaringen uit die tijd, maar ook door het bezoeken van archieven en optekenen van verhalen van mensen die de oorlog hadden meegemaakt.

Ommen onder Kroon en Kruis
Het spitwerk in de archieven resulteerde dat in 1995 een uitgebreid kroniekmatig overzicht “Ommen onder Kroon en Kruis” kon worden uitgebracht door de oud-gemeenteambtenaar. In zijn historische boekwerk in twee delen beschrijft Stappenbelt het gewone alle daagse leven in Ommen tijdens de Duitse bezetting. Niet alleen gebeurtenissen, maar ook beelden van de samenleving, van maand tot maand. Ook werkte Stappenbelt mee aan een uitgave over de geschiedenis van de synagoge in Dalfsen.

Telegram
Als jonge jongen had Stappenbelt ook zelf een rol in de oorlog. Niet alleen ooggetuige maar tot op zekere hoogte ook lotgenoot van de weggevoerde joden. Toen wonend bij zijn ouders aan de Brugstraat in het winkelpand met de naam “Bakoven” bracht hij een telegram bij Ommer Joodse medeburgers waaruit bleek wat hen te wachten stond zodat ze snel nog konden onderduiken. Zijn handelswijze zorgde ervoor dat hij door de Duitsers werd gearresteerd en opgesloten. Gelukkig kwam hij na een pleidooi van de burgemeester van Ommen na korte tijd weer vrij. Als historicus hield Stappenbelt zich volop bezig met het oorlogsverleden. In het strafproces tegen oorlogsmisdadiger Bikker werd hij door de rechtbank als getuige gehoord op grond van door Stappenbelt zelf verzamelde informatie.

Ommer Mannenkoor
In 1969 was Stappenbelt een van de oprichters van het Ommer Mannenkoor, waarvan hij 22 jaar voorzitter is geweest. Sinds de oprichting van het koor zijn er contacten met het mannenkoor Liederkranz 1842 in het Duitse Gedern. Als eerste voorzitter heeft Stappenbelt veel betekend voor de verbintenissen tussen Gedern en Ommen. In de strijd om het behoud van een zelfstandig Ommen eind negentig van de vorige eeuw leverde ook Stappenbelt op zijn eigen wijze een bijdrage. Hij reikte de voorzitter en de leden van de Vaste Kamercommissie bij hun bezoek aan Ommen een boekje uit met eigen opgetekende historische feiten waarom Ommen zelfstandig moest blijven. “Ik had nog nooit gedemonstreerd, maar voor de zelfstandigheid van ‘mijn’ stad Ommen ging ik graag de straat op”, liet Stappenbelt toen aantekenen.

De ongetrouwde Stappenbelt heeft jarenlang samen met zijn moeder gewoond aan de Schammelte. Na het overlijden van zijn moeder woonde Stappenbelt alleen, totdat het niet meer ging en hij intrek nam in het verzorgingscentrum Oldenhaghen in Ommen. Daar is hij vrijdag 26 oktober 2007 op 84-jarige leeftijd overleden. Stappenbelt was drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van de Oranje-Nassau.

Bron: Harry Woertink – 20 oktober 2021

Dit is voor dit jaar de laatste aflevering van de Canon van de Ommer. Vanaf voorjaar 2022 pakken we de draad weer op. Voor tips over de Canon van de Ommer: info@oudOmmen.nl

Reageren »

17 oktober 2021

Basisschool CNS Ommerkanaal 90 jaar jong

Categorie: Harry Woertink, Jubilea.    122 keer gelezen.

De Christelijke Nationale School (CNS) Ommerkanaal viert dit jaar het 90-jarig bestaan.

 Schoolfoto van de Christelijke-school Ommerkanaal in 1948 of 1949.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “Basisschool CNS Ommerkanaal

De CNS is een zelfstandige kleinschalige christelijke basisschool aan het Ommerkanaal tussen Ommen en Dedemvaart in het Arriërveld en werd vroeger ook met deze laatste naam aangeduid. Nadat er in 1931 een paar wijze mannen uit het Arriërveld hun koppen bij elkaar hadden gestoken, werd besloten tot het bouwen van een nieuwe christelijke school aan het Ommerkanaal.

Begin jaren
Aangezien het Ommerkanaal al een openbare lagere school had, was de komst van een school voor christelijk onderwijs niet vanzelfsprekend. Maar de aanvragers konden aan het gemeentebestuur van Ommen een lijst met 55 namen overleggen van leerlingen die de nieuw te bouwen christelijke school zouden bezoeken. Van de op de bijgevoegde lijsten vermelde leerlingen kwamen er 3 uit Avereest. Verder 13 leerlingen uit de kom van Ommen die daar op school zaten, maar binnen een afstand van 4 kilometer afstand van de school zouden komen te wonen. Bij de behandeling van het voorstel eind oktober 1930 in de gemeenteraad was er nog enige twijfel of de openbare school wel genoeg leerlingen zou overhouden. Echter, de burgemeester wist dat er voor de openbare school aan het Ommerkanaal nog 36 leerlingen behouden zouden blijven. Voor de gemeenteraad voldoende aanleiding om de benodigde 15.000 guldens voor de nieuwbouw beschikbaar te stellen.
Korte tijd daarop kon het gemeentebestuur samen met het bestuur van de schoolvereniging via een advertentie een oproep doen om een offerte uit te brengen voor het bouwen van een school met 2 lokalen en het bouwen van een hoofdonderwijzerswoning op een vrij terrein in het Arriërveld.

Officiële opening
Toen de nieuwe school op 1 augustus 1931 geopend werd was M. Korff reeds benoemd als hoofdonderwijzer, na eerst als onderwijzer aan de hervormde school met den bijbel in Kamerik verbonden te zijn geweest. Juffrouw Berghorst uit Oldebroek was de eerste onderwijzeres aan de Christelijke Nationale School Ommerkanaal. De krant maakte destijds het volgende verslag van de officiële opening: “Zaterdag 1 Augustus 1931 werd de nieuwgebouwde school te Ommerkanaal, gem. Ommen, uitgaande van de Chr. Nat. Schoolvereeniging aldaar, officieel in gebruik genomen. Behalve de ouders der kinderen waren vele afgevaardigden van andere scholen in de omgeving aanwezig, alsmede B. en W, de Secretaris en de Opzichter der gemeente Ommen. Lees meer »

Reageren »

15 oktober 2021

Scheuer-orgel zorgt al 200 jaar lang voor muziek in de Hervormde kerk in Ommen

Categorie: Harry Woertink.    274 keer gelezen.

Het is dit jaar 200 jaar geleden dat de orgelbouwer Johann Christoff Scheuer in de Hervormde kerk in Ommen het huidige orgel plaatste voor de begeleiding van de samenzang.

Vanaf de oost galerij zicht op het interieur van de kerk met op de achtergrond het 200 jaar oude Scheuer-orgel.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Interieur NH-Kerk

Het orgel is dan ook beter bekend als “Scheuer-orgel”. Het orgel is in de loop van de jaren diverse malen uitgebreid en gemoderniseerd en is nog steeds een waardevol monument in een prachtige eeuwenoude kerk. In 1821 kreeg de in Coevorden wonende Duitse orgelbouwer Scheuer opdracht om in de veel oudere kerk op het Kerkplein een orgel te bouwen. Johann Christoff Scheuer (1776-1854) was één van de bekendste orgelbouwers in die tijd. De kerk had eerder wel een orgel, maar die was in verval geraakt en is daarom in 1719 opgeruimd en verkocht. Meer dan een eeuw heeft de kerk het toen dus zonder orgel moeten doen.

Veelbewogen geschiedenis
Het Scheuer-orgel heeft een veelbewogen geschiedenis. Het had eerst één klavier en geen zelfstandige pedaal. In de loop van de jaren onderging het orgel diverse restauraties en uitbreidingen. In 1850 werd het orgel schoongemaakt door de broers Jan Eise Scheuer en Georg Ernst August Scheuer. In 1856 werd de orgelkast afgebroken om het dak in de kerk te verlagen. Een jaar later, augustus 1857 werd het orgel herbouwd door dezelfde gebroeders Scheuer uit Zwolle.

Een brand in de toren als gevolg van blikseminslag in 1871 heeft flinke schade aangericht, waardoor ook een aantal orgelpijpen gesmolten zijn. In 1874 is het orgel gerepareerd door de Zuthpense orgelmaker Poestkooke en in 1907 werd het orgel door de firma Dekker uit Goes gemoderniseerd. In 1923 opnieuw. Het was voorheen versierd met twee in gips uitgevoerde bazuin blazende engelen, die bij de verbouwing in 1933 spoorloos zijn verdwenen. In 1952 was het de firma Sanders die het orgel moderniseerde. Het kreeg een elektrische luchtaandrijving, het klavier werd naar voren geplaatst en er kwam een tweede klavier. De organist werd afgeschermd door een gordijn. In de kerk was er een opstelling van banken aan de zijkant met midden in het looppad een mooi zich op het orgel.

Lees meer »

2 Reacties »

12 oktober 2021

“In steppe, die onze cultuur schept, blijft Eerde bij Ommen een groene oase”

Categorie: Harry Woertink, Landgoederen.    154 keer gelezen.

Een krantenkop uit het Algemeen Handelsblad van 1949 over landgoed Eerde en zijn bewoner(s).

 Eerder Achterbroek, met de mooie houtwallen van hoog opgaand loofhout, is door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten aangekocht van baron van Pallandt van Eerde. De foto is anno 2021 gemaakt op de Eerder Achterbroekweg.
Foto: Harry Woertink

Kasteel Eerde, landgoed Eerde en Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde waren geliefde onderwerpen in de Nederlandse bladen. “Baron van Pallandt zocht en vond een bestemming voor zijn landgoed zonder dat het in karakterloze brokken uiteenviel” en “Oord van mooie bomen” kopt de krant verder. De roemrijke geschiedenis van Eerde wordt als volgt beschreven.

“Stormen zijn over Eerde heengegaan. Tweemaal kleurden kasteelbranden de lucht boven de bossen heiden rood. In 1377 brandde het kasteel volgens de overlevering een achtereen. In 1500 ging het kasteel in vlammen op. Het zag zijn feodale bezitters gaan en komen. In 1705 kwam het in bezit van een Van Pallandt en in 1715 werd het nieuwe kasteel gebouwd, dat niet langer een martiaal karakter droeg. Kostbare gobelins sierden de kamers, uit de grote ruiten zag men op tuinen, gazons en waterpartijen. Maar wellicht is er nooit méér geschiedenis geschreven in en rondom Eerde als in de afgelopen dertig, veertig jaar.

Een van de mooiste landgoederen in het oosten van het land
Het begon omstreeks 37 jaar geleden. De jeugdige Philip D. baron van Pallandt uit Wassenaar logeerde bij zijn neef op kasteel Eerde, daar midden tussen het hoog opgaande loofhout en de twee eeuwen oude coniferen. De neef vatte een grote bewondering op voor de jongeman, die een volleerd schutter was. De neef zelf trouwens wist ook het geweer te hanteren. Zo had hij in 1908 het wereldkampioenschap duivenschieten behaald. In 1913 overleed de neef plotseling, 43 jaar oud. Toen het testament werd geopend, bleek dat het enige weken tevoren was gewijzigd. De jeugdige Philip van Pallandt kwam in het bezit van een van de mooiste landgoederen in het oosten des lands, een bezit van niet minder dan 1700 hectare, de driehoek tussen Regge en Vecht beslaand ten zuiden van Ommen. Hij werd de bewoner van Eerde, een huls, dat beroemd was om zijn hangende trap — de enige die thans nog in Nederland bestaat. Op de bezittingen van Eerde was een prachtige wildstand. De reeën droegen er zwaardere geweien dan elders, en baron Van Pallandt heeft er prijzen mee kunnen behalen. Maar na 1919 heeft hij geen schot meer gelost, het jagen louter om het genot van het doden van wild boezemde hem weerzin in. Wanneer hij dat nu vertelt, in de kleine woning met een open haard, naar Zweeds voorbeeld in de hoek, die hij voor zich liet bouwen op het landgoed, voegt hij eraan toe, dat hij geen bezwaar heeft de konijnen te vervolgen. Er waren er 5000 op het landgoed, zoveel, dat ze alles bij de boeren opaten, zodat sommigen hunner van de pacht moesten worden vrijgesteld. Gevolg van verstoord evenwicht. Vos, das, bunzing, hermelijn en wezel zijn òf zeldzaam geworden, òf — zoals bij de dassen het geval is, — geheel verdwenen. Lees meer »

Reageren »

7 oktober 2021

Verhalenwagon Paltehof spoor van verleden en heden – 30 oktober officiële ingebruikname

Categorie: Dalfsen, Harry Woertink, Musea.    199 keer gelezen.

Museum Palthehof in Nieuwleusen neemt op zaterdag 30 oktober 2021 officieel een gerestaureerde tramwagon in gebruik.

 Goederenwagon uit 1907 van de vroegere Dedemsvaartse Stoomtramweg Maatschappij (DSM)
Foto’s: Museum Palthehof

Het gaat om een goederenwagon uit 1907 van de vroegere Dedemsvaartse Stoomtramweg Maatschappij (DSM) van het type E en het nummer 33 die nu op het museumterrein staat opgesteld en dienst gaat doen als “Verhalenwagon”. De wagon bij het museum staat symbool voor het verleden en het heden. Op 12 oktober 1886 reed de eerste tram van de “N.V. Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij” van Dedemsvaart-dorp langs het kanaal de Dedemsvaart en langs het dorp Den Hulst naar het station Dedemsvaart-Staatsspoor. Dat station lag daar waar nu de weg N377 met een viaduct de spoorlijn Zwolle-Meppel passeert. Wat volgde was ‘de vermeerdering van bloei en welvaart’. De laatste stoomtram reed op 31 maart 1947.

Uit de tuin getakeld
Op 13 mei 2017 werd een oude vermolmde en verroeste goederenwagon uit een tuin aan de Backxlaan getakeld. Deze werd geschonken aan de vereniging. De restauratiewerkgroep heeft deze wagon weer helemaal in de oorspronkelijke staat hersteld. Velen zijn bij deze restauraties betrokken geweest en hebben daar een bijdrage aan geleverd. De E33 staat nu te pronken op de rails! In de wagon kunnen nu de verhalen van toen worden gedeeld. Een subsidie van de gemeente Dalfsen uit het project DNA was een belangrijke stimulans en vrijwilligers hebben talloze uren vrije tijd erin gestoken om dit project te kunnen realiseren. Zij werden gesteund door velen: bedrijven en particulieren uit Nieuwleusen, maar ook van elders.

Rollecate van Dedem
Behalve de officiële ingebruikname van de wagon wordt ook de gerestaureerde “Kaart Rollecate van Dedem” onthuld. De plattegrond van het landgoed Rollecate, zoals het er omstreeks 1850 uitzag, hing vele jaren ingelijst in de gang van het gemeentehuis van Nieuwleusen. Op een gegeven moment is ter bescherming van deze tekening plakfolie over deze unieke en kwetsbare papieren plattegrond geplakt. In de loop van de tijd ging dat de tekening aantasten en verkleuringen veroorzaken. KOP Papierrestauraties te Elst heeft deze tekening gerestaureerd dankzij de opbrengst van de actie RaboClubSupport , een ruime DNA-subsidie van de gemeente Dalfsen en een eigen bijdrage uit de reserve van de vereniging. In het museum Palthehof loopt nog de thematentoonstelling over Indiëgangers uit Nieuwleusen. Ook de unieke Union-collectie is zeker de moeite waard. Achter het museum vindt op dit moment de bouw van de uitbreiding plaats in de vorm van een hooiberg. Deze komt in een rechtstreekse verbinding met het museum te staan en zal onder andere een vergader- en expositieruimte worden van de historische vereniging “Ni’jluusn van vrogger”.

Bron: Harry Woertink – 7 oktober 2021

Reageren »

6 oktober 2021

Langs Overijsselse Vecht nog onbedorven natuurschoon

Categorie: Harry Woertink.    163 keer gelezen.

1955. Iedere dinsdagmorgen verandert het rustige stadje Ommen aan de Overijsselse Vecht, dat reeds in 1248 zijn stadsrechten ontving, in een drukke gezellige markt, waar boeren tot ver uit de omgeving heentrekken om de noodzakelijke inkopen te doen.

 De stoomtrein passeert de overweg bij de Wolfskuil / Het Laar, begin jaren 50.
Foto: OudOmmen

Het is dan goed toeven op de kleine pleintjes rond de oude kerk, tenminste wanneer men niet blind is voor de schilderachtige tafereeltjes, waarvan men hier kosteloos kan genieten. Op de veemarkt bieden de boeren om het hardst om in het bezit te komen van een stevige koe of een mooi rosé biggetje, die luid loeiend of schreeuwend hun lot aan de paal of in de grote veewagen afwachten. Af en toe wordt de aantrekkelijkheid van deze wekelijkse markt nog verhoogd door een paardenkeuring aan de oever van de door het stadje stromende Vecht. Eenmaal per jaar is het groot feest, nl. op de tweede dinsdag in juli, wanneer de alom bekende “Ommerbissing”, de drukke jaarmarkt, wordt gehouden.

Gewaardeerd vakantieoord
Aan gasten heeft Ommen ’s zomers geen gebrek, terwijl het ook bij vele kampeerders een gewaardeerd oord is. Padvinders treft men hier bij honderden aan, kamperend op hun prachtige terreinen langs Vecht en Regge. De schoonheid van deze Vecht schijnt echter bij de vakantiegangers volslagen onbekend te zijn. In grote groepen trekken ze naar de bossen ten zuiden van Ommen, maar slechts een enkeling komt op het idee eens langs de Vecht in de richting Dalfsen een wandeling te maken. Vrijwel nergens kan men zo goed kennis maken met het prachtige Overijsselse landschap, dat de wandelaar gedurende de ongeveer drie uur lange wandeling geheel onder z’n bekoring brengt door z’n afwisseling van weilanden, bossen en riviergezichten. Even bulten Ommen komen we door het gemeentelijk landgoed “Het Laar” met z’n oude bomen, waterpartijen en het uit 1200 daterende kasteel “Het Laar”, dat in 1745 tot jachtslot werd verbouwd.

Een wandeling
Een wandeling langs de uitgestrekte en afwisselende padvinderskampeerterreinen wandelt men dan via de asfaltweg, die jammer genoeg op het ogenblik tot grotere verkeersweg wordt omgebouwd, in de richting Vilsteren, in de omgeving waarvan de prachtige bosterreinen van Giethmen en de Hongerige Wolf al een ideale wandelgelegenheid op zichzelf vormen. Willen we echter onze Vechtwandeling vervolgen, dan gaan we even voorbij de brug over de Regge, rechtsaf en zoeken onze weg door de talrijke kleine weggetjes, die daar tussen de verharde weg en de rivier naar Vilsteren leiden. Lees meer »

Reageren »

2 oktober 2021

Raad van Ommen besluit tot behoud Landgoed Het Laar

Categorie: Harry Woertink, Kastelen & Havezates, Landgoederen.    193 keer gelezen.

Wordt Huize Het Laar verkocht of blijft de gemeente eigenaar?

 Huize Het Laar in 2003
Foto: OudOmmen

Deze vraag heeft de gemeenteraad voorgelegd aan de Ommer bevolking, die ook gevraagd is met ideeën voor het monumentale gebouw te komen. De raad van Ommen nam bijna 90 jaar geleden het besluit om landgoed Het Laar, aan te kopen. Eigenaar Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde had het landgoed via een publieke veiling in de verkoop gezet. Destijds voor de toenmalige burgemeester C.E.W. Nering Bögel aanleiding om het landgoed door de gemeente Ommen aan te laten kopen om zo het landgoed als één geheel voor Ommen te behouden. Baron van Pallandt werkte graag aan mee toen hij wist dat de gemeente het goed met Het Laar voor had en niet in handen kwam van speculanten.

Raad besluit tot aankoop
De Provinciale Overijsselse en Zwolse courant van toen maakte melding van de betreffende raadsvergadering: “Gisteren, 28 juli 1932, kwam de raad van Ommen in spoedeisende vergadering bijeen. Alle leden bleken tegenwoordig te zijn. Na opening der vergadering op de gebruikelijke wijze worden zonder op- of aanmerkingen de notulen der laatst gehouden vergadering vastgesteld. Op voorstel van burgemeester en wethouders wordt besloten over te gaan tot aankoop van het landgoed “Het Laar” met uitzondering van de zate „Koeksenbelt” en „Laarmanshoek”, terwijl de percelen 1, 2, en 3, gelegen tussen de boerderij van de padvinders en de weg door ’t Laar, eveneens buiten de aankoop blijven. De gezamenlijke grootte van de aangekochte gronden bedraagt plm. 54 hectare; de totale prijs f 62.000. Bij de stemming verklaren de heren Wicherson, Rovers en Klomp zich tegen aankoop, terwijl de heer Schuurman zich van stemmen onthoudt. De voorzitter spreekt de wens uit dat de uitkomst zal leren dat de raad heden een wijs besluit nam. Het doet spreker genoegen dat een grote meerderheid het voorstel van B&W hebben ondersteund. En dat de sombere gedachten van hen, die hebben tegengestemd, moge blijken niet juist te zijn geweest. Hij hoopt, dat de bloei van Ommen door dit besluit mag worden bevorderd. Spreker richt een woord van erkentelijkheid aan de Vereeniging het Oversticht, die alles heeft gedaan om deze aankoop te doen gelukken en uit zijn gevoelens van dankbaarheid aan de eigenaar baron van Pallandt voor de buitengewone wijze waarop hij heeft willen medewerken. Een aangeboden begrotingswijziging dienst 1931 wordt goedgekeurd en vastgesteld. Op voorstel van B&W wordt besloten aan H. Zandbergen te Ommen voor den tijd van drie jaren te verhuren de gemeentewoning in de Kruisstraat tegen een som van f 400 per jaar. De voorzitter brengt ter sprake enige maatregelen te nemen bij een eventuele verhuring van het Laar en zegt toe een excursie met de leden te zullen ondernemen op het aangekochte landgoed. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.”, aldus de krant van 29 juli 1932. Lees meer »

Reageren »

25 september 2021

Toekomst Huize Het Laar in handen inwoners

Categorie: Harry Woertink, Landgoederen.    264 keer gelezen.

 De gemeenteraad van Ommen is op zoek naar een nieuwe bestemming voor Huize Het Laar. De inwoners van Ommen worden gevraagd over de toekomst van het monumentale pand mee te denken.

Huize Het Laar
Foto: Harry Woertink

Huize Het Laar op het gelijknamige landgoed Het Laar is eigendom van de gemeente Ommen. Het pand wordt verhuurd aan een ondernemer, die er trouwerijen en andere feestjes organiseert. De huurovereenkomst loopt binnenkort ten einde. Er zit hoognodig een forse renovatie aan te komen, waarvan de kosten ongeveer 1 miljoen euro zullen bedragen. En dus staat gemeente Ommen voor een belangrijke keuze: huize Het Laar verkopen aan een persoon of aan een organisatie, die er een mooie bestemming voor weet en ook de renovatiekosten voor zijn rekening wil nemen. Of dat de gemeente zelf de rekening voor de renovatie betaalt. Maar ook dan is de gemeente op zoek naar een goede bestemming.

Selectie
Zowel inwoners als ondernemers mogen hun plannen indienen bij de gemeente Ommen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een selectie maken van de beste plannen. Ideeën kunnen tot 1 november 2021 worden ingeleverd via de website www.ommenaanzet.nl. In december 2021 wordt de uitkomst en eventuele vervolgstappen bekend gemaakt. Uiteindelijk zullen alle inwoners van de gemeente van 12 jaar en ouder mogen stemmen op het plan, dat hun voorkeur heeft.

Meer over de geschiedenis van landgoed Het Laar, zie artikel: Laarbos mooier dan ooit te voren

Bron: Harry Woertink – 25 september 2021

Reageren »

23 september 2021

Vilsterse molen in de steigers

Categorie: Harry Woertink, Molens.    215 keer gelezen.

De Vilsterse molen staat op dit moment in de steigers. Een molenmaker is op een hoogte van twaalf meter bezig met het vernieuwen van de stellingplanken rondom de molen.

Vilsterse molen in de steigers
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Vilsterse molen

Bovendien wordt de stelling met veertig centimeter verbreed. Voor het bedienen van de wieken was de ruimte op de stelling (omloop) eigenlijk te krap dat met name moeilijkheden opleverde met het opzeilen. Ook het hekwerk rondom de stelling wordt hoger en daardoor veiliger. De nieuwe stellingplanken zijn voorzien van een antislip laag. Het gevlucht van de molen (de diameter van het wiekenkruis) komt op 24 meter. De totale hoogte komt daarmee op 26 meter.

Beschermd dorpsgezicht Vilsteren
De achtkantige stellingmolen uit 1858 staat midden in het dorp Vilsteren en is onlosmakelijk verbonden met het beschermd dorpsgezicht. De molen is eigendom van Landgoed Vilsteren. Voor het behoud en maalvaardig maken van de molen is de Stichting Vrienden van de Vilsterse Molen actief. De stichting stelt zich tevens tot doel om financiële middelen aan te boren voor onderhoud en daarmee de instandhouding van deze historische molen. De molenstichting kon financieel een bijdrage leveren in de restauratiekosten evenals Landgoed Vilsteren en andere subsidiebronnen.
Bron: Harry Woertink – 23 september 2021

Reageren »