1953

1953 – Gebeurtenissen

Categorie: Archief Jan Lucas / Peter Vosselman†.    3.628 keer gelezen.

 • 7-5-1953
  De landbouwers te Vilsteren ondervonden de laatste weken veel last van vossen. Na een klopjacht werden 6 vossen gedood en 2 levend gevangen.
 • 21-5-1953
  Op maandag j.l. wordt een afd. Ommen voor Veilig Verkeer opgericht.
 • 23-5-’53
  Ommen verwacht grote Pinksterdrukte. Op de Besthemerberg werkt reeds vanaf Hemelvaartsdag een ploeg van 50 man aan de opbouw van het grote Pico-kamp van de Vrijz. Prot. Jeugd Centrale, dat ook enige jaren geleden gehouden werd. Men verwacht ruim 2.000 deelnemers(sters). Er zijn 7 grote kampen verdeeld in 28 subkampen.
 • 25-6-1953
  Nu de Ommerbissing, de grootste jaarmarkt in deze streek in zicht komt moeten div. maatregelen worden genomen. De stadsomroeper zal over enkele dagen de bewoners aan het werk zetten met zijn bekendmaking dat het gras tussen de stenen voor de woningen verwijderd dient te worden. Ongeveer 14 dagen ziet men de Ommernaren ook verwoed aan het werk om deze opdracht uit te voeren omdat zij anders een proces-verbaal riskeren. De controle op de naleving geschied door een gemeente-ambtenaar. Vroeger deed de burgemeester dit zelf, die in een open landauer door de straten reed. Verder krijgen de bewoners bezoek van een metselaar, gewapend met troffel, die komt controleren of de schoorstenen geveegd zijn en of er geen lekken zijn. Dit gebruik dateert nog uit de tijd, toen de woningen bijna allemaal uit hout waren opgetrokken en het brandgevaar uiteraard zeer groot was. Een andere traditie is de wijze van verhuren der standplaatsen op deze markt. ’s Maandagsmorgens voor de Bissing wordt het zgn. bissingklokje op het gemeentehuis geluid en stromen de kooplieden naar binnen voor de verloting der plaatsen. Vorig jaar waren er 330 gegadigden.
 • 30-6-1953
  Gemeentehuis bestaat 125 jaar.
  In 1828 werd het huidige gemeentehuis gebouwd en in gebruik genomen. De eerste steen werd op 21 maart 1828 gelegd door burgemeester mr. W.A. v. Laer. De architekt van het gebouw was de heer J.P. Orentzburg. Aanvankelijk was in het gemeentehuis tevens het kantongerecht gevestigd, dat later verhuisde naar het huidige belastingkantoor (inmiddels afgebroken). Verder woonde er de brugwachter of de bruggemeester zoals hij officieel heette. Bovendien was boven in een der zalen de stadsherberg gevestigd, waarvan de bruggemeester de herbergier was. Bij bijzondere gelegenheden, zoals de Ommerbissing werden er danspartijen gegeven. In 1923 werd de brugtol afgeschaft en vertrok ook de bruggemeester uit het gebouw. De stadsherberg was reeds eerder verdwenen. Door de uitbreding der bevolking, kwam men al spoedig ruimte te kort om alle gemeentelijke diensten onder te brengen. In 1926 werd het gebouw geheel gemoderniseerd p.l.v. de gemeente-architekt Postma. Maar al spoedig bleek het weer te klein, zodat verschillende diensten elders ondergebracht moesten worden. Voor uitbreiding werden de naastliggende panden aangekocht. Een nieuw plan voor restauratie staat thans op stapel. Enkele raadsleden opperden onlangs het plan om in d’Olde Vechte het nieuwe gemeentehuis te vestigen. De meerderheid voelde hier niets voor, omdat men van mening is dat het gemeentehuis in het centrum der stad moet blijven. Wanneer met de verbouwing wordt begonnen is nog niet bekend.
 • 2-7-1953
  De ned. Handel Mij die sinds 1946 een correspondent in het pand Voorbrug 10 gevestigd had heeft dinsdag op de hoek Voorbrug-Zwolseweg een nieuw bankgebouw geopend. Dit is het 3e bankgebouw dat in Ommen is gevestigd.
 • 11-7-1953
  Na een grondige restauratie wordt het fraaie openlucht theater op de Besthemerberg heropend. De exploitatie is in handen v.d. Stichting Vakantievreugd.
 • 7-7-1953
  Voor de Bissing heeft de ver. van Neringdoenen te Ommen een miniatuurtrein gecharterd die de hele dag door Ommen zal rijden. Vertrek Markt en dan via Brugstraat, Kruisstraat, Bouwstraat, Hamsgoren, weth. Paarhuisstraat, Vassenerstraat terug naar de Markt.
  De bouw van een chr. b.l.o. school wordt vrijdag aanbesteed. Met de bouw van de geref. school aan het Bouweind worden flinke vorderingen gemaakt, In september hoopt men de school in gebruik te kunnen nemen. De leerlingen die aanvankelijk van de ene school naar de andere school moesten trekken zijn thans ondergebracht in de chr. landbouwschool aan de Schurinkstraat.
 • 16-7-1953
  Het café Eggengoor te Nieuwebrug wordt uitgebreid met een verenigingslokaal waaraan grote behoefte bestond.
 • 21-7-1953
  In november 1950 trad de vleesk. dienst Ommen, omvattende de gemeente Ommen, Avereest, Nieuwleusen, Dalfsen en Heino in werking. Tot dir. werd benoemd de heer F.J. Brinkman. In Ommen werd een moderne noodslachtplaats met koelcel gebouwd.
 • 25-7-1953
  H.M. de Koningin Juliana brengt een bezoek aan het internationale kamp te Eerde van ruim 400 padvindsters. Ds. W. de Graaf, geref. kerk te Almkerk, die ruim 6 jaar in Ommen stond hoopt op 5 aug. zijn 25-jarig ambtsjubileum te vieren. Hij gaf o.m. de stoot tot de bouw van de huidige geref. kerk. Deze pred. was zeer populair in Ommen.
 • 20-8-1953
  Lawaai aan de Middenstraat.
  Door gebrek aan ruimte zag de heer A. Vos zich genoodzaakt zijn kuiperij voorlopig onder te brengen in een perceel aan de Middenstraat. De bewoners van deze anders zo rustige straat zijn hier alles behalve mee ingenomen, omdat het bij de vaten fabricage niet bepaald geruisloos toe gaat. Het lawaai van het gehamer is vaak zo hevig dat de omwonenden elkaar niet kunnen verstaan. Het beluisteren van de radio’s is niet meer mogelijk en van telefoneren is geen sprake. Thans hebben de bewoners een bezwaarschrift ingediend bij het gemeentebestuur en verzocht om aan dit lawaai een einde te maken. Door toep. van de hinderwet zou zulks mogelijk zijn. Tot een dergelijke drastische maatregel zal het gemeentebestuur echter stellig niet overgaan, temeer niet, omdat de kuiperij zo spoedig mogelijk naar de haven zal worden verplaatst. Het gehamer zal dan ook nog wel enige tijd voortduren.
 • 31-8-1953
  Op maandag 31-8-1953 zal de C.d.K. in Overijssel de uit de as herrezen kruidendrogerij Angelica officieel openen. Eind vorig jaar werd de drogerij door een zware brand getroffen en brandde tot de grond toe af.
 • 1-9-1953
  Een groenteboer te Ommen heeft een nieuw paard gekocht. Op zichzelf niets bijzonders. In dit geval echter wel, want het is een gewezen circuspaard en heeft reeds heel wat sukses in de piste geoogst. Voor het artiestenleven werd het dier evenwel te oud en zo belandde het te Ommen. Het paard kan echter zijn glorietijd niet vergeten en telkens als hij de wagen moest aantrekken gaat hij op zijn achterbenen staan en knikt sierlijk met zijn hoofd. Op de markt maakt hij nu en dan 3 ererondjes, die eindigen met een kniebuiging. Het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. Voor de jeugd is dit paard een attraktie, maar voor zijn baas geenszins, want hij komt uren later thuis dan met zijn vorige rossinant.

Bron: uit het archief van Jan Lucas

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image