1920

1920 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas.    2.367 keer gelezen.

Ingekomen stukken Stad-Ommen 1920.

 • Een deel der neringdoenden te Stad-Ommen verzoekt een verordening vast te stellen welke de winkelsluiting regelt, met dien verstande dat in de zomertijd ’s avonds om 9 uur en in de wintertijd ’s avonds om 8 uur gesloten wordt, behalve des zaterdags en ander deel der neringdoenden wil de sluiting bepaald zien op 9 uur ’s avonds.
 • K. Bakker (geb. 15-12-1876) is machinist-monteur bij het G.E.B.
 • H.A. Kroone is klokkenluider.
 • J.A. Mulder wordt ontvanger der Directe Belastingen kantoor Ommen.
 • Op 24-8-1920 wordt door de Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel de max. melkprijs voor de gemeente Ommen vastgesteld op 14 ot. per liter, indien afgehaald door verbruikers van de boerderij en 15 ot. per liter indien bezorgd.
 • Eind 1920 wordt het Levensmiddelenbedrijf (distributie-bedrijf) te Ommen opgeheven.
 • Op 10-11-1919 stelt de raad van Stad-Ommen vast: de verordening houdende regelen terzake van inkomsten, ontvangsten en betalingen van het Elektriciteitsbedrijf der gemeente Stad-Ommen als bedoeld in artikel 11 bis der gemeentewet.
 • Door foutieve montage is de stroomlevering aanvankelijk steeds gestoord. Vanaf half januari 1919 vindt de stroomlevering ongestoord plaats.
 • G.J. Kroone, 17 jaar oud, is zijn vader behulpzaam in de besteldienst.
 • Roelof Bosscher, Egbert Schutte en Jan Schutte zijn belast met het innen van marktgeld.
 • B. Schuurman, geboren 19-2-1891, is opzichter der erven en landerijen te Stad-Ommen.
 • Z. Kampman, conclierge-brugwachter is geb. 11-1-1874.
 • De ontginning van gronden in “de Woeste” wordt ter hand genomen.
 • De loods voor opslag van meststoffen achter (westzijde) het kantongerechtsgebouw zal worden verplaatst.
 • De muziekvereniging “Crescendo” te Ommen heeft de laatste tijd veel nieuwe instrumenten aangeschaft. Voorzitter is Hendrik Luttekes en Bernhard Hendrikus Gerrit Lubbers is sekretaris.
 • De tollen nrs. 1 en 2 op de weg Ommen-Hardenberg zijn verpacht voor resp. f. 362,04 en f. 192,– in 1919 (per maand resp. f. 30,17 en f. 16,–) Tolgaarders zijn B. de Lange en A.J. van den Bergw
 • Voor de aanleg van een rijwielpad langs het Ommerkanaal wordt een wals van de ANWB gebruikt.
 • Schilz is dir. van het Post- en Telegraafkantoor te Ommen.
 • Op de markt te Ommen wordt aangevoerd:
   In 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 en 1919 wordt aan boerenkaas aangevoerd:
   resp. 35000 kg, 26000 kg, 13000 kg, 1500 kg, 1200 kg, in 1918 niets en in 1919 5000 kg.
 • Ingaande 1-2-1919 wordt P.J. Oldeman benoemd tot boekhouder bij het GEB.

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map10-015

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image