1919

1919 – Ingekomen stukken Stad-Ommen

Categorie: Archief Jan Lucas.    2.872 keer gelezen.

Ingekomen stukken Stad-Ommen 1919.

 • In het perceel Kerkplein A, nr. 372, kad. bekend Stad-Ommen, sectie B, nr. 2977, dat is opgetrokken van steen en met pannen is gedekt (dokken) wordt een electrisch bedrijf uitgeoefend voor verlichting. De gebezigde ketel is 25 m3.
  Verder wordt gebruikt een snelloopmachine met condensatie-inrichting, alsmede een dynamo met schakelbord.
 • B.A. Mulert is kantonrechter te Ommen.
 • In Ommen bestaat een vereniging “de Ommer Burgerwacht” welke excercities en schietoefeningen houdt. E.H. Timmerman is voorzitter.
  Op 6-10-1919 wordt aan de Ommer Burgerwacht verstrekt:

  • 2 invetstokken
  • 100 loopborstels
  • 3 liter wapenolie en 5 kg. geweervet.
 • Van 15-3-1918 – 15-5-1919 is Theodora Maria Geusen te Zeesse werkzaam op het distributiebedrijf te Stad-Ommen.
  Verder zijn G. Poel en F.J. Oldeman op het distributiekantoor werkzaam. G. Poel is direkteur.
 • In oktober 1918 heeft P.A. v.d. Beek, winkelier te Stad-Ommen een gebouw, staande achter de grote kerk aan de gemeente verkocht voor f. 2.250,– t.b.v. de inrichting van het Electrisch Bedrijf.
 • F. Fennema vraagt ing. 1-2-1919 ontslag als boekhouder van het G.E.B.
 • Op 17-2-1919 vragen b. en w. Stad Ommen aan g.s.-machtiging om de electriciteitswerken voor stroomlevering in de gemeente Ambt-Ommen in gebruik te nemen.
  Voor de inrichting van het gebouw voor de elextrische verlichting is nodig een bedrag van f. 7.750,—
  De instelling van het Electriciteitsbedrijf kost f. 86.000,–.
  a. Voor stoommachines, stoomketel, dynamo. schakelbord met leidingen, stoompomp, riemvoedingspomp, waterreservoir, oliereservuits, enz. is nodig f. 38.547,–
  b. Voor bovengrondse leidingen f. 17.099,51
  c. 253 huisaansluitingen met voedingsleidingen, lampen enz. f. 18-104,–
  d. Gereedschappen en werktuigen voor de inrichting van installatie werkplaats f. 270,–
  e. Openbare verlichtin- bestaande uit 31 straatlampen f. 1.760,–
 • Op 15-8-1919 gaan de raadsleden Paarhuis, Petter en Pijlman, vergezeld van gemeenteopzichter Schuurman op de fiets naar Rijssen om daar het gemeentelijk land- en tuinbouwbedrijf (i.v.m. slechte aansluiting der treinen).
 • De kap van het tolhuis te Witharen wordt vernieuwd.
 • Johannes Lameijer is deurwaarder bij het kantongerecht te Stad-Ommen.
 • De fa. Gebroeders de Haas te Ommen wordt ingeschreven als exporteur van vee.
 • A. Casemier is wijkverpleegster te Stad-Ommen en woont Stad Ommen, wijk A, nr. 164. Ingaande 1-11-1918 heeft zij ontslag gevraagd.
 • Mr. Pieter Jacobus Oud, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal woont nu te ‘s-Gravenhage , Antonie Heinsiusstraat 87.
  Op 30-9-1918 heeft hij Ommen verlaten.
 • Bij het postkantoor te Ommen zijn in dienst:
  • A. Stolk, commies-titulair
  • A.C.P. v.d. Woude, klerk
  • D.J. Spekking, kantoorbediende
  • B.L. Stok en H. Prins als tijd. kantoorbediende
  • T. Oordt, brievengaarder
  • A. Jonink, Z. Kampman, H.J. Schuurman, B.J. Steen, W. Steen, J.H.
  • Truin, M.G.J. Truin, J.H. v.d. Vegte en J.H. Vosjan als bestellers.
  • H. Bosch, J.W. Steen, G.J. Koggel, G.J. Bonhaar, P. Hansma, E. Knol als postbodes en A.J. Schaapman als wnd. brievengaarder te Lemelerveld.
 • De direktie der Noord-oosterlocaalspoorwegmaatschappij is gevestigd te Zwolle, Badhuiswal nr. 41.
 • Mr. L.J.A. du Quesne van Bruchem, griffier van het Kantongerecht te Ommen.
 • E. Egberts is doodgraver.
 • Op de gewaarmerkte opgaaf, bedoeld in art. 9 der Kieswet, komen voor (toestand 1-2-1919):
  Hermannus Vosselman geb. te Epe op 31-8-1880 en Harm van Keulen, geb. te Zwollerkerspel op 6-2-1843.
 • In Ommen is opgericht de vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders “Arbeid Adelt”.
  Klaas Petter is voorzitter.
  J. van Geest is sekretaris.
  B. Jansen is penningmeester.
  Leden zijn: H. Marsman, H. Munneke, R. Egberts en J.H. Schuurman.
 • In 1918 worden aan de markt te Stad-Ommen aangevoerd:
  2823 runderen
  —- paarden
  726 schapen
  2329 magere varkens
  2294 biggen
  —- boter.
 • In 1918 worden aan de markt te Heerde aangevoerd:
  699 rundaren
  —- paarden
  35-schapen
  —- boter
  —- varkens.
 • In Ommen wordt een landbouwwintereursus gehouden.
 • Op 5-7-1919 biedt A.B.R. Grootenhuis dir. Coöp. Landbouwver, Ommen het volgende rapport aan de burgemeEiter van Stad- en Ambt-Ommen aan (zie bijlage I).
 • De Coöp. Landbouwver. Aan- en Verkoopvereniging “Ommen en Omstreken” te Stad-Ommen telt 390 leden. De organisatie strekt zich uit over de gemeenten: Stad- en Ambt-Ommen, Ambt-Hardenberg, Den Ham, Hellendoorn, Dalfsen en Avereest.
 • D. Bruijn is hoofd o.l.s. te Ommerschans
 • H. Klaassen is hoofd o.l.s. te Lemele
 • A. Gijmink is hoofd o.l.s. te Beerze
 • W. van der Meer is hoofd o.l.s. te Beerzerveld
 • L. Reinders is hoofd o.l.s. te Nieuwebrug
 • A. Koldeweij is hoofd o.l.s. te Stegeren
 • M. Japenga is hoofd o.l.s. te Varsenerveld
 • H.M. v.d. Werff is hoofd o.l.s. te Arriërveld
 • G. van der Kooij is hoofd o.l.s. te Dalmsholte.
 • In Ommen is opgericht een gemengde zangvereniging met 75 leden. Directeur der vereniging is de heer Reinders, hoofd der school te Nieuwebrug.
 • P. van der Meulen is ontslag verleend als vroedvrouw.
 • Op 10-11-1919 verklaart Gerrit Jan Lubbers, gemeente-veldwachter van Stad-Ommen, dat in de gemeente Stad-Ommen geen vrachtautomobielen en aanhangwagens aanwezig zijn.
 • Joh. Holterman en 33 anderen en A. Schuttert en 8 anderen hebben in 1918 verzocht hun gronden onder te brengen in een waterschap “Het Ommerveld”. Op 8-4-1919 wordt door g.s. een voorlopige commissie gevormd bestaande uit d. Oostenbrink te Avereest, H.J. Grootens te AmbtA Ommen en de burgemeester van Stad-Ommen teneinde in overleg met de h.i.d. prov. waterstaat een reglement te ontwerpen en verder voor te bereiden hetgeen tot oprichting van het waterschap wordt gevorderd.
 • Antonie Gerrit Bloem is notaris ter standplaats Ommen.
 • De gemeente heeft 4 arbeiderswoningen gebouwd aan de Hardenbergerweg.
 • In 1918 wordt 3000 kg. boter ter markt aangevoerd.

Bron: uit het archief van Jan Lucas – Map10-006 t/m 009

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image